2016 – GREENSCAPING VIERT ZIJN 1° LUSTRUM

By Tiemooowh,

Vijf jaar geleden werd de B.V.B.A. GREENSCAPING TUINARCHITECTUUR opgericht. In die periode werden er al heel wat nieuwe tuinen gerealiseerd.